progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-03-10

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Pl. Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

Tax ID [tax identification number]: 9372686990

Contact person:

Urszula Fabia

Tel.:

e-mail: urszula.fabia@um.bielsko-biala.pl

Przygotowanie Programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle Przyjazne dla Wszystkich”

PROCEEDINGS NO Z76/8496

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: ZP.271.4.16.2022.UF

Order object:

W dniu 15 marca 2022 r. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 9.00

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie opisem przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a także ustalenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, które będą podstawą do oszacowania wartości zamówienia, dla inwestycji realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej, polegającej na: budowie boiska do gry w bule (bulodrom dwutorowy), usprawnieniu komunikacji w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez: stworzenie 8 miejsc postojowych, remont chodników i budowę nowych chodników, usytuowanie bramy wjazdowej do szkoły w nowym miejscu oraz wykonaniu nowych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów na terenie osiedla.

(Teren działek nr ewidencyjny 384/41, 384/53, 384/54, 384/65, 384/93, 384/145, 384/147, 384/148, 384/149, 384/150, 384/156, 384/160, 384/161, 384/162, 384/164 obręb 0001 Aleksandrowice, Osiedle Wojska Polskiego).

UWAGA!

Przy składaniu i wysyłaniu oferty należy zignorować tabelę dostępną na Platformie, w której wartości zawsze będą zerowe ze względu na wyłączoną opcję wpisywania w niej cen.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługi projektowania architektonicznego 71220000-6 1 pieces % Read
2. Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 1 pieces % Read
3. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 1 pieces % Read
4. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0 1 pieces % Read
5. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4 1 pieces % Read
6. Roboty na placu budowy 45113000-2 1 pieces % Read
7. Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233200-1 1 pieces % Read
8. Chodniki 34953300-5 1 pieces % Read
9. Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233222-1 1 pieces % Read
10. Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45233250-6 1 pieces % Read
11. Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77310000-6 1 pieces % Read

Questions regarding the proceedings "Przygotowanie Programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle Przyjazne dla Wszystkich”"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...