Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Usuwanie pojazdów z terenu miasta Bielska-Białej oraz przewożenie na wyznaczony parking strzeżony. ZP.271.4.18.2023.UF 2023-08-18 11:09 2023-08-31 09:00
2. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 10 sztuk drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko-Biała. ZP.271.4.17.2023.UF 2023-05-29 10:47 2023-06-05 09:00
3. Wykonanie operatów brakarskich zawierających obmiar i wycenę brakarską wartości drewna „na pniu”, drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko-Biała, przeznaczonych do wycinki ze względu na zagrożenie jakie stanowią dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. ZP.271.4.16.2023.UF 2023-05-22 09:25 2023-05-29 09:00
4. Usługi szkoleń specjalistycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina. ZP.271.4.14.2023.UF 2023-04-27 13:41 2023-05-09 09:00
5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych (obiektu mostowego) na rzece Wapienica w Bielsku-Białej. ZP.271.4.15.2023.UF 2023-04-28 11:55 2023-05-09 09:00
6. Demontaż urządzeń radiowych miejskiej sieci szerokopasmowej w Bielsku Białej. ZP.271.4.13.2023.UF 2023-04-18 09:02 2023-04-25 09:00
7. Usługa szkolenia specjalistycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina. ZP.271.4.12.2023.UF 2023-04-04 14:21 2023-04-12 09:00
8. Naprawa urządzeń zabawowych, sportowych, komunalnych i nawierzchni znajdujących się na terenach rekreacyjnych administrowanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. ZP.271.4.9.2023.UF 2023-03-28 12:13 2023-04-06 09:00
9. Usługa szkolenia specjalistycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina. ZP.271.4.11.2023.UF 2023-03-27 11:45 2023-04-04 09:00
10. Zakup telefonów VoIP na potrzeby całego Urzędu, słuchawek współpracujących z bazami W60B marki Yealink, 40 sztuk ZP.271.4.10.2023.MW 2023-03-21 13:14 2023-03-27 09:00
11. Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych położonych w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka i na Bulwarach Straceńskich przy ul. Górskiej ZP.271.4.7.2023.BF 2023-03-14 09:08 2023-03-20 09:00
12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Jana Kochanowskiego w ramach zadania pn. 332 drzewa i 5 gałęzi ZP.271.4.6.2023.EG 2023-03-06 14:35 2023-03-17 09:00
13. Utrzymanie cmentarza wojennego, kwater i grobów wojennych na terenie Miasta Bielsko-Biała w 2023 r. ZP.271.4.8.2023.UF 2023-03-09 07:43 2023-03-15 09:00
14. Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Bielska-Białej w 2023 roku. ZP.271.4.5.2023.UF 2023-03-03 09:49 2023-03-09 09:00
15. "Usługi szkoleń specjalistycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina” – 5 części postępowania. ZP.271.4.2.2023.UF 2023-02-20 11:10 2023-03-02 09:00
16. Wykonanie operatów brakarskich zawierających obmiar i wycenę brakarską wartości drewna „na pniu”, drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko – Biała, przeznaczonych do wycinki ze względu na zagrożenie jakie stanowią dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. ZP.271.4.3.2023.UF 2023-02-22 14:40 2023-03-01 09:00
17. Usługa mycia okien w budynkach Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1, 5, 6, 7, przy ul. ks. St. Stojałowskiego 32 oraz przy ul. Cieszyńskiej 15. ZP.271.4.4.2023.UF 2023-02-20 12:11 2023-02-27 09:00
18. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Bielska-Białej (SECAP) ZP.271.4.1.2023.UF 2023-01-10 09:53 2023-01-17 09:00
19. Dostawa gotowych druków do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2023 roku. ZP.271.4.47.2022.UF 2022-12-08 16:17 2022-12-14 09:00
20. Wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych i umywalek wolnostojących w trakcie imprez organizowanych na terenie Miasta Bielska-Białej. ZP.271.4.45.2022.KS 2022-11-29 13:49 2022-12-06 09:00
21. Przeprowadzenie corocznej kontroli głównej oraz trzech kontroli funkcjonalnych na poszczególnych terenach rekreacyjnych miasta Bielska-Białej w 2023 r. ZP.271.4.46.2022.UF 2022-11-28 11:34 2022-12-06 09:00
22. Obsługa specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów – „konfiskatorów”, przeznaczonych do gromadzenia przeterminowanych leków (produktów leczniczych, wyrobów medycznych). ZP.271.4.44.2022.UF 2022-11-16 11:26 2022-11-24 09:00
23. Dostawa prasy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2023 r. ZP.271.4.43.2022.UF 2022-10-21 11:41 2022-10-27 09:00
24. Dostawa wiat przystankowych. ZP.271.4.42.2022.UF 2022-10-10 09:44 2022-10-18 09:00
25. Usługa szkoleniowa w zakresie cyberbezpieczeństwa. ZP.271.4.40.2022.UF 2022-10-05 13:15 2022-10-14 09:00
26. Usługa realizacji audio-video na żywo oraz retransmisja 24 sesji Rady Miejskiej w Bielsku–Białej w latach 2023 i 2024 r. ZP.271.4.41.2022.UF 2022-10-10 12:00 2022-10-14 09:00
27. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ZP.271.4.39.2022.BF 2022-10-07 09:20 2022-10-12 09:00
28. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ZP.271.4.39.2022.BF 2022-09-29 14:49 2022-10-07 09:00
29. Usuwanie pojazdów z terenu miasta Bielska-Białej oraz przewożenie na wyznaczony parking strzeżony. ZP.271.4.37.2022.UF 2022-08-25 08:48 2022-09-01 09:00
30. Zakup opasek odblaskowych wraz z usługą nadruku. ZP.271.4.38.2022.UF 2022-08-22 12:39 2022-08-29 09:00
Legenda
- Current
- Archive