Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Bielska-Białej (SECAP) ZP.271.4.1.2023.UF 2023-01-10 09:53 2023-01-17 09:00
2. Dostawa gotowych druków do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2023 roku. ZP.271.4.47.2022.UF 2022-12-08 16:17 2022-12-14 09:00
3. Przeprowadzenie corocznej kontroli głównej oraz trzech kontroli funkcjonalnych na poszczególnych terenach rekreacyjnych miasta Bielska-Białej w 2023 r. ZP.271.4.46.2022.UF 2022-11-28 11:34 2022-12-06 09:00
4. Wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych i umywalek wolnostojących w trakcie imprez organizowanych na terenie Miasta Bielska-Białej. ZP.271.4.45.2022.KS 2022-11-29 13:49 2022-12-06 09:00
5. Obsługa specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów – „konfiskatorów”, przeznaczonych do gromadzenia przeterminowanych leków (produktów leczniczych, wyrobów medycznych). ZP.271.4.44.2022.UF 2022-11-16 11:26 2022-11-24 09:00
6. Dostawa prasy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2023 r. ZP.271.4.43.2022.UF 2022-10-21 11:41 2022-10-27 09:00
7. Dostawa wiat przystankowych. ZP.271.4.42.2022.UF 2022-10-10 09:44 2022-10-18 09:00
8. Usługa szkoleniowa w zakresie cyberbezpieczeństwa. ZP.271.4.40.2022.UF 2022-10-05 13:15 2022-10-14 09:00
9. Usługa realizacji audio-video na żywo oraz retransmisja 24 sesji Rady Miejskiej w Bielsku–Białej w latach 2023 i 2024 r. ZP.271.4.41.2022.UF 2022-10-10 12:00 2022-10-14 09:00
10. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ZP.271.4.39.2022.BF 2022-10-07 09:20 2022-10-12 09:00
11. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ZP.271.4.39.2022.BF 2022-09-29 14:49 2022-10-07 09:00
12. Usuwanie pojazdów z terenu miasta Bielska-Białej oraz przewożenie na wyznaczony parking strzeżony. ZP.271.4.37.2022.UF 2022-08-25 08:48 2022-09-01 09:00
13. Zakup opasek odblaskowych wraz z usługą nadruku. ZP.271.4.38.2022.UF 2022-08-22 12:39 2022-08-29 09:00
14. Zakup opasek odblaskowych wraz z usługą nadruku. ZP.271.4.36.2022.UF 2022-08-03 09:22 2022-08-10 09:00
15. Usługa konserwacji rowów melioracyjnych pn. „Argentyna”, „R-2” oraz kanału łączącego ul. Bystrzańską z drogą S1 znajdujących się w administracji Gminy Bielsko-Biała. ZP.271.4.35.2022.UF 2022-07-25 09:24 2022-08-02 09:00
16. Udostępnienie urządzeń energetycznych w czasie imprez plenerowych. ZP.271.4.34.2022.UF 2022-07-21 13:20 2022-07-28 09:00
17. Dostawa sprzętu komputerowego oraz zapewnienie licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ZP.271.4.32.2022.UF 2022-06-22 13:17 2022-06-30 09:00
18. Zakup telefonów VoIP na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. ZP.271.4.33.2022.UF 2022-06-23 14:52 2022-06-30 09:00
19. Usługa serwisu rocznego urzązeń UTM StormShield SN2000 i StormShield SN2000HA. ZP.271.4.31.2022.KS 2022-06-01 11:00 2022-06-10 09:00
20. Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej na Osiedlu Słonecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego. ZP.271.4.30.2022.UF 2022-05-24 11:39 2022-06-08 09:00
21. Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe. ZP.271.4.28.2022.UF 2022-05-23 10:56 2022-06-01 09:00
22. Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa. ZP.271.4.27.2022.UF 2022-05-23 10:31 2022-05-31 09:00
23. Zakup gadżetów wraz z usługą nadruku logo programu „Miejsce przyjazne dla Seniorów” – 2 części postępowania. ZP.271.4.26.2022.UF 2022-05-12 13:07 2022-05-19 09:00
24. Zakup koszulek i wykonanie nadruku logo Miasta Bielsko-Biała oraz programu „Miejsce przyjazne dla Seniorów”. ZP.271.4.25.2022.UF 2022-04-29 10:12 2022-05-09 09:00
25. Doposażenie mini parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Grondysa w Kamienicy w ramach Budżetu Obywatelskiego. ZP.271.4.23.2022.UF 2022-04-25 13:08 2022-05-04 09:00
26. "Zagospodarowanie terenu w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego – 2 części” ZP.272.4.24.2022.KS 2022-04-14 16:10 2022-04-21 09:00
27. Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych położonych w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka i na Bulwarach Straceńskich przy ul. Górskiej. ZP.271.4.22.2022.UF 2022-04-05 10:31 2022-04-11 09:00
28. Wynajem na terenie Miasta Bielsko-Biała przenośnych kabin sanitarnych z serwisem od jednego do trzech razy w tygodniu. ZP.271.4.21.2022.EG 2022-04-05 10:36 2022-04-11 09:00
29. Przygotowanie Programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle Przyjazne dla Wszystkich” ZP.271.4.16.2022.UF 2022-03-10 14:08 2022-03-30 09:00
30. Zagospodarowanie terenu w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego – 2 części. ZP.271.4.11.2022.KS 2022-03-10 16:13 2022-03-30 09:00
Legenda
- Current
- Archive