Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Search by case ref. no. or name:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wieży do skoków na terenie Pływalni „Panorama” w Bielsku-Białej. ZP.271.4.9.2024.UF 2024-05-28 14:05 2024-06-05 09:00
2. Opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla BSOGKK w Bielsku-Białej przy ul. Lompy 7 i 7b a także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. ZP.271.4.8.2024.UF 2024-05-08 12:19 2024-05-16 09:00
3. Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej na budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. ZP.271.4.7.2024.UF 2024-03-26 14:53 2024-04-04 09:00
4. Utrzymanie cmentarza wojennego, kwater i grobów wojennych na terenie Miasta Bielsko-Biała w 2024 r. ZP.271.4.6.2024.UF 2024-03-11 10:59 2024-03-18 09:00
5. Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Bielska-Białej w 2024 r. ZP.271.4.5.2024.UF 2024-02-27 11:42 2024-03-06 09:00
6. Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych położonych w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka i na Bulwarach Straceńskich przy ul. Górskiej. ZP.271.4.3.2024.UF 2024-02-26 10:47 2024-03-05 09:00
7. Kompleksowa usługa mycia okien w budynkach Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1, 5, 6, 7 oraz przy ul. Ks. St. Stojałowskiego 32 i przy ul. R. Dmowskiego 6. ZP.271.4.2.2024.UF 2024-02-06 13:46 2024-02-13 09:00
8. Dostawa druków gotowych do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2024 r. ZP.271.4.24.2023.UF 2023-12-19 12:00 2024-01-04 09:00
9. Obsługa specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów – „konfiskatorów”, przeznaczonych do gromadzenia przeterminowanych leków (produktów leczniczych, wyrobów medycznych). ZP.271.4.23.2023.UF 2023-12-04 11:01 2023-12-11 09:00
10. Przeprowadzenie corocznej kontroli głównej oraz trzech kontroli funkcjonalnych na poszczególnych terenach rekreacyjnych miasta Bielska-Białej. ZP.271.4.22.2023.UF 2023-11-20 14:45 2023-11-24 09:00
11. Dostawa prasy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2024 r. ZP.271.4.21.2023.UF 2023-11-08 10:30 2023-11-21 09:00
12. Dostawa i montaż wiat przystankowych. ZP.271.4.20.2023.UF 2023-10-30 12:24 2023-11-03 09:00
13. Badanie sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2023 rok i 2024 rok w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej”. ZP.271.4.19.2023.UF 2023-10-19 12:32 2023-10-26 09:00
14. Usuwanie pojazdów z terenu miasta Bielska-Białej oraz przewożenie na wyznaczony parking strzeżony. ZP.271.4.18.2023.UF 2023-08-18 11:09 2023-08-31 09:00
15. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 10 sztuk drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko-Biała. ZP.271.4.17.2023.UF 2023-05-29 10:47 2023-06-05 09:00
16. Wykonanie operatów brakarskich zawierających obmiar i wycenę brakarską wartości drewna „na pniu”, drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko-Biała, przeznaczonych do wycinki ze względu na zagrożenie jakie stanowią dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. ZP.271.4.16.2023.UF 2023-05-22 09:25 2023-05-29 09:00
17. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych (obiektu mostowego) na rzece Wapienica w Bielsku-Białej. ZP.271.4.15.2023.UF 2023-04-28 11:55 2023-05-09 09:00
18. Usługi szkoleń specjalistycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina. ZP.271.4.14.2023.UF 2023-04-27 13:41 2023-05-09 09:00
19. Demontaż urządzeń radiowych miejskiej sieci szerokopasmowej w Bielsku Białej. ZP.271.4.13.2023.UF 2023-04-18 09:02 2023-04-25 09:00
20. Usługa szkolenia specjalistycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina. ZP.271.4.12.2023.UF 2023-04-04 14:21 2023-04-12 09:00
21. Naprawa urządzeń zabawowych, sportowych, komunalnych i nawierzchni znajdujących się na terenach rekreacyjnych administrowanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. ZP.271.4.9.2023.UF 2023-03-28 12:13 2023-04-06 09:00
22. Usługa szkolenia specjalistycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina. ZP.271.4.11.2023.UF 2023-03-27 11:45 2023-04-04 09:00
23. Zakup telefonów VoIP na potrzeby całego Urzędu, słuchawek współpracujących z bazami W60B marki Yealink, 40 sztuk ZP.271.4.10.2023.MW 2023-03-21 13:14 2023-03-27 09:00
24. Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych położonych w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka i na Bulwarach Straceńskich przy ul. Górskiej ZP.271.4.7.2023.BF 2023-03-14 09:08 2023-03-20 09:00
25. Utrzymanie cmentarza wojennego, kwater i grobów wojennych na terenie Miasta Bielsko-Biała w 2023 r. ZP.271.4.8.2023.UF 2023-03-09 07:43 2023-03-15 09:00
26. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Jana Kochanowskiego w ramach zadania pn. 332 drzewa i 5 gałęzi ZP.271.4.6.2023.EG 2023-03-06 14:35 2023-03-17 09:00
27. Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Bielska-Białej w 2023 roku. ZP.271.4.5.2023.UF 2023-03-03 09:49 2023-03-09 09:00
28. Wykonanie operatów brakarskich zawierających obmiar i wycenę brakarską wartości drewna „na pniu”, drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko – Biała, przeznaczonych do wycinki ze względu na zagrożenie jakie stanowią dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. ZP.271.4.3.2023.UF 2023-02-22 14:40 2023-03-01 09:00
29. Usługa mycia okien w budynkach Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1, 5, 6, 7, przy ul. ks. St. Stojałowskiego 32 oraz przy ul. Cieszyńskiej 15. ZP.271.4.4.2023.UF 2023-02-20 12:11 2023-02-27 09:00
30. "Usługi szkoleń specjalistycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina” – 5 części postępowania. ZP.271.4.2.2023.UF 2023-02-20 11:10 2023-03-02 09:00
Legenda
- Current
- Archive