Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
61. Dostawa druków do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2022 roku. ZP.271.4.74.2021.UF 2021-12-03 10:11 2021-12-09 09:00
62. Utrzymanie właściwego stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa obsługi instalacji elektroenergetycznych niskiego napięcia (nN) i odgromowych w budynkach Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. ZP.271.4.73.2021.UF 2021-12-03 09:36 2021-12-09 09:00
63. Obsługa specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów - konfiskatorów, przeznaczonych do gromadzenia przeterminowanych leków (produktów leczniczych, wyrobów medycznych) ZP.271.4.70.2021.KŁP 2021-11-24 10:34 2021-12-03 09:00
64. Dostawa prasy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2022 roku. ZP.271.4.68.2021.UF 2021-11-17 13:00 2021-11-25 09:00
65. Wykonanie remontu oświetlenia w parku przy ul. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej. ZP.271.4.65.2021.UF 2021-11-16 15:05 2021-11-24 09:00
66. Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przez okres dwóch lat ZP.271.4.67.2021.KŁP 2021-11-08 12:46 2021-11-16 09:00
67. Świadczenie usług medycznych w 2022 roku (2 części) ZP.271.4.60.2021.UF 2021-11-08 09:08 2021-11-15 09:00
68. Przeprowadzenie prac zmierzających do wyeliminowania z operatu ewidencyjnego błędnych danych. GK.271.4.2021 2021-11-05 11:23 2021-11-10 13:00
69. Zamieszczenie dwóch reklam promujących szlak „Bajkowe Bielsko-Biała” w czasopiśmie o profilu turystycznym lub dodatku turystycznym do gazet lub czasopism o profilu ogólnym. (2 części). ZP.271.4.66.2021.UF 2021-11-04 16:07 2021-11-10 09:00
70. Dostawa i montaż wiat przystankowych ZP.271.4.64.2021.EG 2021-10-29 09:05 2021-11-09 09:00
71. Przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów ZP.271.4.63.2021.KŁP 2021-10-29 10:08 2021-11-09 09:00
72. Usuwanie pojazdów z terenu Miasta Bielska-Białej i przechowywanie na parkingu strzeżonym (2 części). ZP.271.4.57.2021.UF 2021-10-27 14:00 2021-11-04 09:00
73. Wykonanie odbudowy uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej słupów oświetlenia ulicznego w Bielsku-Białej ZP.271.4.62.2021.BF 2021-10-26 13:36 2021-11-04 08:00
74. Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Modernizacja ulicy wraz z chodnikami przy ulicy Struga ZP.271.4.59.2021.KŁP 2021-10-25 13:09 2021-11-03 10:00
75. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych. ZP.271.4.61.2021.WM 2021-10-22 12:58 2021-11-03 09:00
76. Zakup i dostawa 40 tabliczek informacyjnych "nie kosimy" oraz "nie grabimy" wraz z projektem graficznym ZP.271.4.58.2021.KŁP 2021-10-25 11:47 2021-11-03 09:00
77. Zakup komputerów przenośnych ZP.271.4.54.2021.BF 2021-10-07 08:34 2021-10-18 08:00
78. Udostępnienie urządzeń energetycznych w czasie imprez plenerowych ZP.271.4.56.2021.KŁP 2021-10-07 16:38 2021-10-14 12:00
79. Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na wykonanie instalacji oświetlenia przy ul. Romańskiej, Bibliotecznej, Zdrowej, Jana Sobiieskiego nr 328, Zalotników do nr 7 w Bielsku-Białej ZP.271.4.55.2021.KŁP 2021-10-07 14:14 2021-10-14 09:00
80. Projekt dwóch reklam promujacych szlak "Bajkowe Bielsko-Biała" na potrzeby zamieszczenia w prasie polskiej i prasie czeskiej o charakterze turystycznym ZP.271.4.53.2021.KŁP 2021-09-24 11:42 2021-10-04 09:00
81. Dostawa wyposażenia do pomieszczeń obsługi interesanta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 w Bielsku-Białej. ZP.271.4.48.2021.UF 2021-08-31 10:23 2021-09-28 09:00
82. Usługa aktualizacji i konfiguracji środowiska serwerowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. ZP.271.4.51.2021.UF 2021-09-13 14:55 2021-09-28 09:00
83. Przebudowa nawierzchni wybranych alei w parku pomiędzy ulicami Stanisława Skarżyńskiego, Spółdzielców i Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej. ZP.271.4.49.2021.UF 2021-09-02 09:48 2021-09-15 09:00
84. Dostawa środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. ZP.271.4.50.2021.SW 2021-09-08 09:04 2021-09-13 09:00
85. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Cichej w Bielsku-Białej ZP.271.4.45.2021.KŁP 2021-08-26 10:04 2021-09-06 12:00
86. Remont traktu pieszego na osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy ulicą Ikara a pawilonem przy ulicy Trzech Diamentów 8 ZP.271.4.47.2021.KŁP 2021-08-24 09:09 2021-09-02 10:00
87. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy Placu Fabrycznym 1 w Bielsku-Białej ZP.271.4.40.2021.KŁP 2021-08-03 13:07 2021-09-02 09:00
88. Przebudowa nawierzchni wybranych alei w parku pomiędzy ulicami Stanisława Skarżyńskiego, Spółdzielców i Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej ZP.271.4.46.2021.UF 2021-08-23 13:48 2021-08-31 09:00
89. Dostawa wyposażenia do pomieszczeń obsługi interesanta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 w Bielsku-Białej ZP.271.4.43.2021.UF 2021-08-17 12:18 2021-08-24 09:00
90. Badanie sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2021 rok i za 2022 rok w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: "Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej" ZP.271.4.42.2021.KS 2021-08-12 12:38 2021-08-19 10:00
Legenda
- Current
- Archive