Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
61. Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania terenów rekreacyjnych, w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok – 7 części. ZP.271.4.4.2022.EG 2022-01-31 14:10 2022-02-09 09:00
62. Usługa wsparcia na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie obsługujące środowisko wirtualne Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej ZP.271.4.8.2022.UF 2022-01-27 16:53 2022-02-03 09:00
63. Zagospodarowanie terenów sportowych w ramach BO: "Os. Biała Północ - zagospodarowanie terenów zielonych na boisko do piłki nożnej" ZP.271.4.1.2022.UF 2022-01-19 07:41 2022-02-02 09:00
64. Zagospodarowanie terenów sportowych w ramach BO: "Os. Lipnik - zintegrowany Lipnik (ład, rekreacja, bezpieczeństwo, aktywność)" ZP.271.4.2.2022.UF 2022-01-19 07:47 2022-02-02 09:00
65. Usługa realizacji audio-video na żywo oraz retransmisji sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w 2022 r. ZP.271.4.3.2022.KŁP 2022-01-20 11:01 2022-01-25 09:00
66. Utrzymanie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych w stanie technicznym zapewniającym ich sprawność i bezpieczną eksploatację znajdujących się w budynkach przy pl. Ratuszowym 1,5,6,7 i ks. Stanisława Stojałowskiego 32 w Bielsku-Białej ZP.271.4.72.2021.KŁP 2021-12-08 14:17 2021-12-16 09:00
67. Dostawa skanerów ZP.271.4.71.2021.BF 2021-12-03 12:07 2021-12-10 08:00
68. Utrzymanie właściwego stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa obsługi instalacji elektroenergetycznych niskiego napięcia (nN) i odgromowych w budynkach Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. ZP.271.4.73.2021.UF 2021-12-03 09:36 2021-12-09 09:00
69. Dostawa druków do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2022 roku. ZP.271.4.74.2021.UF 2021-12-03 10:11 2021-12-09 09:00
70. Obsługa specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów - konfiskatorów, przeznaczonych do gromadzenia przeterminowanych leków (produktów leczniczych, wyrobów medycznych) ZP.271.4.70.2021.KŁP 2021-11-24 10:34 2021-12-03 09:00
71. Dostawa prasy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2022 roku. ZP.271.4.68.2021.UF 2021-11-17 13:00 2021-11-25 09:00
72. Wykonanie remontu oświetlenia w parku przy ul. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej. ZP.271.4.65.2021.UF 2021-11-16 15:05 2021-11-24 09:00
73. Świadczenie usług dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przez okres dwóch lat ZP.271.4.67.2021.KŁP 2021-11-08 12:46 2021-11-16 09:00
74. Świadczenie usług medycznych w 2022 roku (2 części) ZP.271.4.60.2021.UF 2021-11-08 09:08 2021-11-15 09:00
75. Przeprowadzenie prac zmierzających do wyeliminowania z operatu ewidencyjnego błędnych danych. GK.271.4.2021 2021-11-05 11:23 2021-11-10 13:00
76. Zamieszczenie dwóch reklam promujących szlak „Bajkowe Bielsko-Biała” w czasopiśmie o profilu turystycznym lub dodatku turystycznym do gazet lub czasopism o profilu ogólnym. (2 części). ZP.271.4.66.2021.UF 2021-11-04 16:07 2021-11-10 09:00
77. Dostawa i montaż wiat przystankowych ZP.271.4.64.2021.EG 2021-10-29 09:05 2021-11-09 09:00
78. Przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów ZP.271.4.63.2021.KŁP 2021-10-29 10:08 2021-11-09 09:00
79. Usuwanie pojazdów z terenu Miasta Bielska-Białej i przechowywanie na parkingu strzeżonym (2 części). ZP.271.4.57.2021.UF 2021-10-27 14:00 2021-11-04 09:00
80. Wykonanie odbudowy uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej słupów oświetlenia ulicznego w Bielsku-Białej ZP.271.4.62.2021.BF 2021-10-26 13:36 2021-11-04 08:00
81. Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Modernizacja ulicy wraz z chodnikami przy ulicy Struga ZP.271.4.59.2021.KŁP 2021-10-25 13:09 2021-11-03 10:00
82. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych. ZP.271.4.61.2021.WM 2021-10-22 12:58 2021-11-03 09:00
83. Zakup i dostawa 40 tabliczek informacyjnych "nie kosimy" oraz "nie grabimy" wraz z projektem graficznym ZP.271.4.58.2021.KŁP 2021-10-25 11:47 2021-11-03 09:00
84. Zakup komputerów przenośnych ZP.271.4.54.2021.BF 2021-10-07 08:34 2021-10-18 08:00
85. Udostępnienie urządzeń energetycznych w czasie imprez plenerowych ZP.271.4.56.2021.KŁP 2021-10-07 16:38 2021-10-14 12:00
86. Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na wykonanie instalacji oświetlenia przy ul. Romańskiej, Bibliotecznej, Zdrowej, Jana Sobiieskiego nr 328, Zalotników do nr 7 w Bielsku-Białej ZP.271.4.55.2021.KŁP 2021-10-07 14:14 2021-10-14 09:00
87. Projekt dwóch reklam promujacych szlak "Bajkowe Bielsko-Biała" na potrzeby zamieszczenia w prasie polskiej i prasie czeskiej o charakterze turystycznym ZP.271.4.53.2021.KŁP 2021-09-24 11:42 2021-10-04 09:00
88. Usługa aktualizacji i konfiguracji środowiska serwerowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. ZP.271.4.51.2021.UF 2021-09-13 14:55 2021-09-28 09:00
89. Dostawa wyposażenia do pomieszczeń obsługi interesanta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6 w Bielsku-Białej. ZP.271.4.48.2021.UF 2021-08-31 10:23 2021-09-28 09:00
90. Przebudowa nawierzchni wybranych alei w parku pomiędzy ulicami Stanisława Skarżyńskiego, Spółdzielców i Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej. ZP.271.4.49.2021.UF 2021-09-02 09:48 2021-09-15 09:00
Legenda
- Current
- Archive