progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-05-24

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Pl. Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

Tax ID [tax identification number]: 9372686990

Contact person:

Urszula Fabia

Tel.:

e-mail: urszula.fabia@um.bielsko-biala.pl

Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej na Osiedlu Słonecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PROCEEDINGS NO Z83/8496

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: ZP.271.4.30.2022.UF

Order object:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej na Osiedlu Słonecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2. Szczegółowy zakres został opisany jest w Opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 3 do Zaproszenia.

3. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy (ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia).

W dniu 03.06.2022 r. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.06.2022 r. do godz. 9.00


03.06.2022 r. Zamawiający publikuje:

- Wyjaśnienie treści Zaproszenia IV

- zał. nr 3 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia ZMODYFIKOWANY z dnia 03.06.2022

30.05.2022 r. Zamawiający publikuje:

- Wyjaśnienie treści Zaproszenia III wraz ze zmianą terminu składania ofert do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 9.00.

- zał. nr 3 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia AKTUALNY


27.05.2022 r. Zamawiający publikuje:

- Wyjaśnienie treści Zaproszenia II

- Wyjaśnienie treści Zaproszenia


UWAGA!

Przy składaniu i wysyłaniu oferty należy zignorować tabelę dostępną na Platformie, w której wartości zawsze będą zerowe ze względu na wyłączoną opcję wpisywania w niej cen.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45233250-6 1 pieces % Read
2. Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45112720-8 1 pieces % Read
3. Wyposażenie placów zabaw 37535200-9 1 pieces % Read

Questions regarding the proceedings "Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej na Osiedlu Słonecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.



Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...