Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
91. Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Mazańcowickiej 34 w Bielsku-Białej ZP.271.4.41.2021.KŁP 2021-08-10 15:12 2021-08-18 09:00
92. Świadczenie usług doradczych w zakresie GIS/SIP/e-usług w trakcie realizacji Projektu "Budowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Bielska-Białej" ZP.271.4.36.2021.UF 2021-07-14 08:26 2021-08-02 09:00
93. Wykonanie analizy wariantowej dot. funkcjonowania miejskiej sieci szerokopasmowej ZP.271.4.37.2021.UF 2021-07-05 14:34 2021-07-26 12:00
94. Dostawa urządzeń zabawowych i nawierzchni bezpiecznej na miejskie tereny rekreacyjne, tj. przy ul. Bartniczej, przy ul. św. Jana Chrzciciela, na Bulwarach Młodości i przy ul. Spółdzielców w Bielsku-Białej. ZP.271.4.38.2021.UF 2021-07-15 15:04 2021-07-26 09:00
95. Kompleksowe opracowanie graficzne i merytoryczne, skład i przygotowanie do druku dwujęzycznego (polsko-czeskiego) wydawnictwa promocyjnego realizowanego w ramach projektu pn.: „Bajkowe Bielsko-Biała” – Rzeźba Don Pedro Szpiega z Krainy Deszczowców ZP.271.4.39.2021.UF 2021-07-12 12:34 2021-07-22 09:00
96. Dostawa i montaż wyposażenia sportowego dla potrzeb Zespołu Szkoł Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej przy ulicy Józefa Lompy 11 w Bielsku-Białej ZP.271.4.34.2021.BF 2021-07-01 15:02 2021-07-08 08:00
97. Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych ZP.271.4.35.2021.KŁP 2021-06-30 12:45 2021-07-07 09:00
98. Wykonanie gadżetów promocyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Bajkowe Bielsko-Biała” – Rzeźba Don Pedro Szpiega z Krainy Deszczowców – 4 części postępowania. ZP.271.4.33.2021.UF 2021-06-23 14:18 2021-07-05 09:00
99. Usługa serwisu rocznego urządzeń UTM StormShield SN2000 i StormShield SN2000HA ZP.271.4.27.2021.UF 2021-06-17 08:11 2021-06-24 09:00
100. Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe ZP..271.2.32.2021.KŁP 2021-06-18 11:30 2021-06-24 09:00
101. Dostawa urządzeń zabawowych i nawierzchni bezpiecznej na miejskie tereny rekreacyjne, tj. przy ul. Bartniczej, przy ul. św. Jana Chrzciciela, na Bulwarach Młodości i przy ul. Spółdzielców w Bielsku-Białej ZP.271.4.29.2021.KŁP 2021-06-10 16:25 2021-06-21 09:00
102. Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum" przy Alei Armii Krajowej 181 w Bielsku-Białej ZP.271.4.31.2021 2021-06-10 16:04 2021-06-21 09:00
103. Dostawa elektronicznych tablic ogłoszeniowych ZP.271.4.30.2021.BF 2021-06-09 13:27 2021-06-15 08:00
104. Dostawa dwóch zestawów systemu do wideokonferencji ZP.271.4.23.2021.UF 2021-05-21 10:24 2021-06-09 09:00
105. Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum" przy Alei Armii Krajowej 181 w Bielsku-Białej ZP.271.4.26.2021.KŁP 2021-05-31 13:19 2021-06-09 09:00
106. Dostawa elektronicznych tablic ogłoszeniowych ZP.271.4.25.2021.BF 2021-05-31 10:09 2021-06-08 08:00
107. Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją budowlano-wykonawczą na ul. Bursztynowej w Bielsku-Białej ZP.271.4.8.2021.KŁP 2021-06-02 12:03 2021-06-07 09:00
108. Wykonanie projektów graficznych i wizualizacji nadruków na materiałach promocyjnych realizowanych w ramach projektu „Bajkowe Bielsko-Biała – Rzeźba Don Pedra Szpiega z Krainy Deszczowców” ZP.271.4.21.2021.UF 2021-05-25 11:24 2021-06-02 12:00
109. Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją budowlano-wykonawczą na ul. Bursztynowej w Bielsku-Białej ZP.271.4.22.2021.KŁP 2021-05-26 14:17 2021-06-02 09:00
110. Prace związane z realizacją zamówienia typu „zaprojektuj i zbuduj” w ramach zadania pn.: Budowa zielonego parkingu w rejonie budynku przy ul. Karpackiej 181 w Bielsku-Białej. ZP.271.4.20.2021.UF 2021-05-11 12:56 2021-05-24 09:00
111. Udostępnienie urządzeń energetycznych w czasie imprez plenerowych. ZP.271.4.19.2021.UF 2021-04-22 16:19 2021-04-29 09:00
112. Wykonanie usług w zakresie konserwacji, pielęgnacji i utrzymania parków, zieleńców i skwerów na terenie miasta Bielsko-Biała – REJON VII „Kamienica/Aleksandrowice”. ZP.271.4.18.2021.AP 2021-04-15 12:10 2021-04-22 09:00
113. Utrzymanie górskich tras rowerowych kompleksu Enduro Trails Bielsko-Biała w sezonie rowerowym 2021 r. ZP.271.4.16.2021.BF 2021-04-14 13:44 2021-04-20 09:00
114. Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie rozwiązań architektonicznych nad realizacją robót budowlanych inwestycji pod nazwą: „Budowa zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu przy ul. ZP.271.4.17.2021.AP 2021-03-19 08:36 2021-04-09 09:00
115. Utrzymanie i konserwacja cmentarzy, kwater, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Bielsko-Biała (2 części) ZP.271.4.15.2021.BF 2021-03-29 14:27 2021-04-07 09:00
116. Eksploatacja i utrzymanie fontann na terenie miasta Bielska-Białej w 2021 roku ZP.271.4.13.2021.BMP 2021-03-17 13:32 2021-03-24 10:00
117. Kompleksowa usługa mycia okien w budynkach Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1, 5, 6, 7 oraz przy ul. Ks. St. Stojałowskiego 32 w Bielsku-Białej ZP.271.4.10.2021.BF 2021-03-16 10:38 2021-03-22 12:00
118. Utrzymanie obiektu archeologicznego „Waga Miejska” w 2021 roku, znajdującego się na Starym Rynku w Bielsku-Białej. ZP.271.4.12.2021.UF 2021-03-09 11:19 2021-03-18 09:00
119. Zakup praw do korzystania z usług pomocy technicznej w zakresie sprzętu z gwarancją naprawy call-to-repair oraz pomocy technicznej w zakresie oprogramowania HB972AC HPE Foundation Care Custom 24h CTR 24x7 do 31.03.2022 r. ZP.271.4.14.2021.KS 2021-03-11 16:32 2021-03-18 08:00
120. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego. ZP.271.4.11.2021.UF 2021-03-09 08:26 2021-03-12 09:00
Legenda
- Current
- Archive