Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Naprawa urządzeń zabawowych, sportowych, komunalnych i nawierzchni znajdujących się na terenach rekreacyjnych administrowanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. ZP.271.4.9.2023.UF 2023-03-28 12:13 2023-04-06 09:00
2. Usługa szkolenia specjalistycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina. ZP.271.4.11.2023.UF 2023-03-27 11:45 2023-04-04 09:00
3. Zakup telefonów VoIP na potrzeby całego Urzędu, słuchawek współpracujących z bazami W60B marki Yealink, 40 sztuk ZP.271.4.10.2023.MW 2023-03-21 13:14 2023-03-27 09:00
4. Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych położonych w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka i na Bulwarach Straceńskich przy ul. Górskiej ZP.271.4.7.2023.BF 2023-03-14 09:08 2023-03-20 09:00
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Jana Kochanowskiego w ramach zadania pn. 332 drzewa i 5 gałęzi ZP.271.4.6.2023.EG 2023-03-06 14:35 2023-03-17 09:00
6. Utrzymanie cmentarza wojennego, kwater i grobów wojennych na terenie Miasta Bielsko-Biała w 2023 r. ZP.271.4.8.2023.UF 2023-03-09 07:43 2023-03-15 09:00
7. Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Bielska-Białej w 2023 roku. ZP.271.4.5.2023.UF 2023-03-03 09:49 2023-03-09 09:00
8. "Usługi szkoleń specjalistycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina” – 5 części postępowania. ZP.271.4.2.2023.UF 2023-02-20 11:10 2023-03-02 09:00
9. Wykonanie operatów brakarskich zawierających obmiar i wycenę brakarską wartości drewna „na pniu”, drzew rosnących na terenie Gminy Bielsko – Biała, przeznaczonych do wycinki ze względu na zagrożenie jakie stanowią dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. ZP.271.4.3.2023.UF 2023-02-22 14:40 2023-03-01 09:00
10. Usługa mycia okien w budynkach Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1, 5, 6, 7, przy ul. ks. St. Stojałowskiego 32 oraz przy ul. Cieszyńskiej 15. ZP.271.4.4.2023.UF 2023-02-20 12:11 2023-02-27 09:00
11. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Bielska-Białej (SECAP) ZP.271.4.1.2023.UF 2023-01-10 09:53 2023-01-17 09:00
12. Dostawa gotowych druków do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2023 roku. ZP.271.4.47.2022.UF 2022-12-08 16:17 2022-12-14 09:00
13. Przeprowadzenie corocznej kontroli głównej oraz trzech kontroli funkcjonalnych na poszczególnych terenach rekreacyjnych miasta Bielska-Białej w 2023 r. ZP.271.4.46.2022.UF 2022-11-28 11:34 2022-12-06 09:00
14. Wynajem i obsługa przenośnych kabin sanitarnych i umywalek wolnostojących w trakcie imprez organizowanych na terenie Miasta Bielska-Białej. ZP.271.4.45.2022.KS 2022-11-29 13:49 2022-12-06 09:00
15. Obsługa specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów – „konfiskatorów”, przeznaczonych do gromadzenia przeterminowanych leków (produktów leczniczych, wyrobów medycznych). ZP.271.4.44.2022.UF 2022-11-16 11:26 2022-11-24 09:00
16. Dostawa prasy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2023 r. ZP.271.4.43.2022.UF 2022-10-21 11:41 2022-10-27 09:00
17. Dostawa wiat przystankowych. ZP.271.4.42.2022.UF 2022-10-10 09:44 2022-10-18 09:00
18. Usługa realizacji audio-video na żywo oraz retransmisja 24 sesji Rady Miejskiej w Bielsku–Białej w latach 2023 i 2024 r. ZP.271.4.41.2022.UF 2022-10-10 12:00 2022-10-14 09:00
19. Usługa szkoleniowa w zakresie cyberbezpieczeństwa. ZP.271.4.40.2022.UF 2022-10-05 13:15 2022-10-14 09:00
20. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ZP.271.4.39.2022.BF 2022-10-07 09:20 2022-10-12 09:00
21. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ZP.271.4.39.2022.BF 2022-09-29 14:49 2022-10-07 09:00
22. Usuwanie pojazdów z terenu miasta Bielska-Białej oraz przewożenie na wyznaczony parking strzeżony. ZP.271.4.37.2022.UF 2022-08-25 08:48 2022-09-01 09:00
23. Zakup opasek odblaskowych wraz z usługą nadruku. ZP.271.4.38.2022.UF 2022-08-22 12:39 2022-08-29 09:00
24. Zakup opasek odblaskowych wraz z usługą nadruku. ZP.271.4.36.2022.UF 2022-08-03 09:22 2022-08-10 09:00
25. Usługa konserwacji rowów melioracyjnych pn. „Argentyna”, „R-2” oraz kanału łączącego ul. Bystrzańską z drogą S1 znajdujących się w administracji Gminy Bielsko-Biała. ZP.271.4.35.2022.UF 2022-07-25 09:24 2022-08-02 09:00
26. Udostępnienie urządzeń energetycznych w czasie imprez plenerowych. ZP.271.4.34.2022.UF 2022-07-21 13:20 2022-07-28 09:00
27. Dostawa sprzętu komputerowego oraz zapewnienie licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ZP.271.4.32.2022.UF 2022-06-22 13:17 2022-06-30 09:00
28. Zakup telefonów VoIP na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. ZP.271.4.33.2022.UF 2022-06-23 14:52 2022-06-30 09:00
29. Usługa serwisu rocznego urzązeń UTM StormShield SN2000 i StormShield SN2000HA. ZP.271.4.31.2022.KS 2022-06-01 11:00 2022-06-10 09:00
30. Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej na Osiedlu Słonecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego. ZP.271.4.30.2022.UF 2022-05-24 11:39 2022-06-08 09:00
Legenda
- Current
- Archive