Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Search by case ref. no. or name:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
121. Dostawa urządzeń zabawowych i nawierzchni bezpiecznej na miejskie tereny rekreacyjne, tj. przy ul. Bartniczej, przy ul. św. Jana Chrzciciela, na Bulwarach Młodości i przy ul. Spółdzielców w Bielsku-Białej ZP.271.4.29.2021.KŁP 2021-06-10 16:25 2021-06-21 09:00
122. Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum" przy Alei Armii Krajowej 181 w Bielsku-Białej ZP.271.4.31.2021 2021-06-10 16:04 2021-06-21 09:00
123. Dostawa elektronicznych tablic ogłoszeniowych ZP.271.4.30.2021.BF 2021-06-09 13:27 2021-06-15 08:00
124. Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją budowlano-wykonawczą na ul. Bursztynowej w Bielsku-Białej ZP.271.4.8.2021.KŁP 2021-06-02 12:03 2021-06-07 09:00
125. Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum" przy Alei Armii Krajowej 181 w Bielsku-Białej ZP.271.4.26.2021.KŁP 2021-05-31 13:19 2021-06-09 09:00
126. Dostawa elektronicznych tablic ogłoszeniowych ZP.271.4.25.2021.BF 2021-05-31 10:09 2021-06-08 08:00
127. Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją budowlano-wykonawczą na ul. Bursztynowej w Bielsku-Białej ZP.271.4.22.2021.KŁP 2021-05-26 14:17 2021-06-02 09:00
128. Wykonanie projektów graficznych i wizualizacji nadruków na materiałach promocyjnych realizowanych w ramach projektu „Bajkowe Bielsko-Biała – Rzeźba Don Pedra Szpiega z Krainy Deszczowców” ZP.271.4.21.2021.UF 2021-05-25 11:24 2021-06-02 12:00
129. Dostawa dwóch zestawów systemu do wideokonferencji ZP.271.4.23.2021.UF 2021-05-21 10:24 2021-06-09 09:00
130. Prace związane z realizacją zamówienia typu „zaprojektuj i zbuduj” w ramach zadania pn.: Budowa zielonego parkingu w rejonie budynku przy ul. Karpackiej 181 w Bielsku-Białej. ZP.271.4.20.2021.UF 2021-05-11 12:56 2021-05-24 09:00
131. Udostępnienie urządzeń energetycznych w czasie imprez plenerowych. ZP.271.4.19.2021.UF 2021-04-22 16:19 2021-04-29 09:00
132. Wykonanie usług w zakresie konserwacji, pielęgnacji i utrzymania parków, zieleńców i skwerów na terenie miasta Bielsko-Biała – REJON VII „Kamienica/Aleksandrowice”. ZP.271.4.18.2021.AP 2021-04-15 12:10 2021-04-22 09:00
133. Utrzymanie górskich tras rowerowych kompleksu Enduro Trails Bielsko-Biała w sezonie rowerowym 2021 r. ZP.271.4.16.2021.BF 2021-04-14 13:44 2021-04-20 09:00
134. Utrzymanie i konserwacja cmentarzy, kwater, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Bielsko-Biała (2 części) ZP.271.4.15.2021.BF 2021-03-29 14:27 2021-04-07 09:00
135. Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie rozwiązań architektonicznych nad realizacją robót budowlanych inwestycji pod nazwą: „Budowa zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu przy ul. ZP.271.4.17.2021.AP 2021-03-19 08:36 2021-04-09 09:00
136. Eksploatacja i utrzymanie fontann na terenie miasta Bielska-Białej w 2021 roku ZP.271.4.13.2021.BMP 2021-03-17 13:32 2021-03-24 10:00
137. Kompleksowa usługa mycia okien w budynkach Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1, 5, 6, 7 oraz przy ul. Ks. St. Stojałowskiego 32 w Bielsku-Białej ZP.271.4.10.2021.BF 2021-03-16 10:38 2021-03-22 12:00
138. Zakup praw do korzystania z usług pomocy technicznej w zakresie sprzętu z gwarancją naprawy call-to-repair oraz pomocy technicznej w zakresie oprogramowania HB972AC HPE Foundation Care Custom 24h CTR 24x7 do 31.03.2022 r. ZP.271.4.14.2021.KS 2021-03-11 16:32 2021-03-18 08:00
139. Utrzymanie obiektu archeologicznego „Waga Miejska” w 2021 roku, znajdującego się na Starym Rynku w Bielsku-Białej. ZP.271.4.12.2021.UF 2021-03-09 11:19 2021-03-18 09:00
140. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego. ZP.271.4.11.2021.UF 2021-03-09 08:26 2021-03-12 09:00
141. Świadczenie usług w zakresie serwisowania czterech szaletów automatycznych z wrzutomatami, w tym w zakresie elektroniki elektryki i automatyki oraz ich bieżącego utrzymania. ZP.271.4.9.2021.AP 2021-02-25 09:31 2021-03-05 09:00
142. Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych położonych w Bielsku-Białej przy ul. Wojska Polskiego, na Bulwarach Straceńskich przy ul. Górskiej i przy ul. Olszówka. ZP.271.4.8.2021.UF 2021-02-24 11:27 2021-02-26 09:00
143. Świadczenie usługi doradztwa prawnego w wymiarze min. 60 h (ok. 5 godzin miesięcznie) w okresie luty-grudzień 2021 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości ZP.271.4.4.2021.BF 2021-02-24 10:53 2021-02-26 09:00
144. Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego: Osiedle Polskich Skrzydeł: Remont traktu pieszego na Osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy przychodnią zdrowia a ulicą Skrzydlewskiego, wzdłuż budynku nr 9 - Etap ZP.271.4.5.2021.KŁP 2021-02-18 17:23 2021-02-24 09:00
145. Przeprowadzenie corocznej kontroli głównej oraz trzech kontroli funkcjonalnych na poszczególnych terenach rekreacyjnych miasta Bielska-Białej ZP.271.4.7.2021.UF 2021-02-18 12:47 2021-03-01 10:00
146. Świadczenie usługi doradztwa prawnego w wymiarze min. 60 h (ok. 5 godzin miesięcznie) w okresie luty-grudzień 2021 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości ZP.271.4.4.2021.BF 2021-02-18 11:52 2021-02-24 09:00
147. Przeprowadzenie kampanii reklamowej Bielska-Białej, skierowanej do absolwentów i studentów wyższych uczelni technicznych, polegającej na promowaniu strony internetowej www.karierawgorach.pl na portalu społecznościowym Facebook lub/i Instagram. ZP.271.4.3.2021.UF 2021-02-15 12:15 2021-02-22 10:00
148. Inspektor nadzoru nad robotami elektro-energetycznymi ZP.271.4.6.2021.KŁ 2021-02-12 11:45 2021-02-19 09:00
149. Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w ramach zadań budżetu obywatelskiego (2 części); Część 1 – Osiedle Mikuszowice Śląskie: Rozbudowa Centrum Integracji Mieszkańców Dzielnicy; Część 2 – Miejsca parkingowe dla osiedla Mikuszowice ZP.271.4.1.2021.UF 2021-02-08 10:43 2021-02-22 11:00
150. Inspektor nadzoru nad robotami elektro-energetycznymi ZP.271.4.2.2021.KŁP 2021-02-05 10:43 2021-02-12 09:00
Legenda
- Current
- Archive