Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
121. Świadczenie usług w zakresie serwisowania czterech szaletów automatycznych z wrzutomatami, w tym w zakresie elektroniki elektryki i automatyki oraz ich bieżącego utrzymania. ZP.271.4.9.2021.AP 2021-02-25 09:31 2021-03-05 09:00
122. Przeprowadzenie corocznej kontroli głównej oraz trzech kontroli funkcjonalnych na poszczególnych terenach rekreacyjnych miasta Bielska-Białej ZP.271.4.7.2021.UF 2021-02-18 12:47 2021-03-01 10:00
123. Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych położonych w Bielsku-Białej przy ul. Wojska Polskiego, na Bulwarach Straceńskich przy ul. Górskiej i przy ul. Olszówka. ZP.271.4.8.2021.UF 2021-02-24 11:27 2021-02-26 09:00
124. Świadczenie usługi doradztwa prawnego w wymiarze min. 60 h (ok. 5 godzin miesięcznie) w okresie luty-grudzień 2021 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości ZP.271.4.4.2021.BF 2021-02-24 10:53 2021-02-26 09:00
125. Świadczenie usługi doradztwa prawnego w wymiarze min. 60 h (ok. 5 godzin miesięcznie) w okresie luty-grudzień 2021 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości ZP.271.4.4.2021.BF 2021-02-18 11:52 2021-02-24 09:00
126. Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego: Osiedle Polskich Skrzydeł: Remont traktu pieszego na Osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy przychodnią zdrowia a ulicą Skrzydlewskiego, wzdłuż budynku nr 9 - Etap ZP.271.4.5.2021.KŁP 2021-02-18 17:23 2021-02-24 09:00
127. Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w ramach zadań budżetu obywatelskiego (2 części); Część 1 – Osiedle Mikuszowice Śląskie: Rozbudowa Centrum Integracji Mieszkańców Dzielnicy; Część 2 – Miejsca parkingowe dla osiedla Mikuszowice ZP.271.4.1.2021.UF 2021-02-08 10:43 2021-02-22 11:00
128. Przeprowadzenie kampanii reklamowej Bielska-Białej, skierowanej do absolwentów i studentów wyższych uczelni technicznych, polegającej na promowaniu strony internetowej www.karierawgorach.pl na portalu społecznościowym Facebook lub/i Instagram. ZP.271.4.3.2021.UF 2021-02-15 12:15 2021-02-22 10:00
129. Inspektor nadzoru nad robotami elektro-energetycznymi ZP.271.4.6.2021.KŁ 2021-02-12 11:45 2021-02-19 09:00
130. Inspektor nadzoru nad robotami elektro-energetycznymi ZP.271.4.2.2021.KŁP 2021-02-05 10:43 2021-02-12 09:00
131. Wykonanie i dostawa zamówionych druków oraz materiałów do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2021 roku ZP.271.4.75.2020.UF 2020-12-21 08:51 2021-01-07 12:00
132. Wykonanie, znakowanie i dostawa materiałów promocyjnych – torby papierowe ekologiczne z nadrukiem promocyjnym ZP.271.4.71.2020.UF 2020-11-30 09:36 2020-12-07 10:00
133. Dostawa prasy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2021 roku ZP.271.4.74.2020.KŁP 2020-12-01 14:42 2020-12-07 09:00
134. Obsługa specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów - „konfiskatorów”, przeznaczonych do gromadzenia przeterminowanych leków (produktów leczniczych, wyrobów medycznych) ZP.271.4.68.2020.BF 2020-11-23 13:58 2020-12-01 09:00
135. Sukcesywny zakup paliwa oraz akcesoriów samochodowych w systemie bezgotówkowym dla samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ZP.271.4.65.2020.BF 2020-11-18 13:26 2020-11-25 10:00
136. Przygotowanie projektu graficznego związanego z profilaktyką chorób u dzieci i młodzieży ZP.271.4.69.2020.BF 2020-11-20 08:48 2020-11-25 10:00
137. Utrzymanie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych w stanie technicznym zapewniającym ich sprawność i bezpieczną eksploatację znajdujących się w budynkach przy pl. Ratuszowym 1,5,6 i 7 w Bielsku-Białej w 2021 roku. ZP.271.4.66.2020.KS 2020-10-30 10:05 2020-11-25 09:00
138. Dostawa prasy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w 2021 roku ZP.271.4.70.2020.KŁP 2020-11-17 10:38 2020-11-24 10:00
139. Świadczenie usług medycznych (2 części) ZP.271.4.62.2020.BF 2020-11-05 11:38 2020-11-13 09:00
140. „Utrzymanie właściwego stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa obsługi instalacji elektroenergetycznych niskiego napięcia (nN) i odgromowych w budynkach Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej” ZP.271.4.67.2020.UF 2020-11-04 14:06 2020-11-12 10:00
141. Usuwanie pojazdów z terenu miasta Bielska-Białej i przechowywanie na parkingu strzeżonym (2 części) ZP.271.4.64.2020.BF 2020-11-05 10:29 2020-11-12 10:00
142. Zakup koszulek dla Seniorów i wykonanie nadruku: logo Miasta Bielska-Białej oraz logo Programu „Miejsce przyjazne dla Seniorów” ZP.271.4.63.2020.UF 2020-10-26 09:33 2020-11-02 10:00
143. Zakup usługi dostępu do Internetu dla miejskiej sieci szerokopasmowej miasta Bielska-Białej na lata 2020-2022 - 2 CZĘŚCI POSTĘPOWANIA ( A i B) ZP.271.4.60.2020.UF 2020-10-12 09:32 2020-10-20 10:00
144. Dostawa artykułów sportowych do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie Duże 1 w Bielsku-Białej. ZP.271.4.61.2020.KS 2020-10-09 09:49 2020-10-19 10:00
145. Wykonanie, znakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych - ołówek z zabawną główką, brelok do kluczy miarka (2 części) ZP.271.2.59.2020.BF 2020-10-09 11:13 2020-10-15 10:00
146. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2020 r. pn. "Osiedle Karpackie: Rekarpackie - etap I" ZP.271.4.57.2020.BF 2020-10-07 12:11 2020-10-14 10:00
147. Wykonanie remontu oświetlenia w parku przy ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej ZP.271.4.56.2020.BF 2020-09-25 08:49 2020-10-02 10:00
148. „Przebudowa placu zabaw w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Osiedle Biała Wschód: Modernizacja ogródka jordanowskiego (ul. Wyzwolenia)” ZP.271.4.50.2020.BF 2020-09-17 13:35 2020-09-25 10:00
149. Wykonanie remontu oświetlenia iluminacyjnego przy pl. Marcina Lutra w Bielsku-Białej 2020-09-14 12:10 2020-09-21 09:00
150. Zakup parasolek dla seniorów z nadrukiem loga Miasta Bielska-Białej oraz Programu "Miejsce przyjazne dla seniorów" w ramach "Dni Seniora Miasta Bielska-Białej" ZP.271.4.53.2020.BF 2020-09-09 13:19 2020-09-18 10:00
Legenda
- Current
- Archive