Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
31. Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe. ZP.271.4.28.2022.UF 2022-05-23 10:56 2022-06-01 09:00
32. Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa. ZP.271.4.27.2022.UF 2022-05-23 10:31 2022-05-31 09:00
33. Zakup gadżetów wraz z usługą nadruku logo programu „Miejsce przyjazne dla Seniorów” – 2 części postępowania. ZP.271.4.26.2022.UF 2022-05-12 13:07 2022-05-19 09:00
34. Zakup koszulek i wykonanie nadruku logo Miasta Bielsko-Biała oraz programu „Miejsce przyjazne dla Seniorów”. ZP.271.4.25.2022.UF 2022-04-29 10:12 2022-05-09 09:00
35. Doposażenie mini parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Grondysa w Kamienicy w ramach Budżetu Obywatelskiego. ZP.271.4.23.2022.UF 2022-04-25 13:08 2022-05-04 09:00
36. "Zagospodarowanie terenu w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego – 2 części” ZP.272.4.24.2022.KS 2022-04-14 16:10 2022-04-21 09:00
37. Wynajem na terenie Miasta Bielsko-Biała przenośnych kabin sanitarnych z serwisem od jednego do trzech razy w tygodniu. ZP.271.4.21.2022.EG 2022-04-05 10:36 2022-04-11 09:00
38. Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych położonych w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka i na Bulwarach Straceńskich przy ul. Górskiej. ZP.271.4.22.2022.UF 2022-04-05 10:31 2022-04-11 09:00
39. Zagospodarowanie terenu w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego – 2 części. ZP.271.4.11.2022.KS 2022-03-10 16:13 2022-03-30 09:00
40. Przygotowanie Programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle Przyjazne dla Wszystkich” ZP.271.4.16.2022.UF 2022-03-10 14:08 2022-03-30 09:00
41. Udostępnienie urządzeń energetycznych w czasie imprez plenerowych. ZP.271.4.20.2022.UF 2022-03-24 12:30 2022-03-30 09:00
42. Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Bielsko-Biała w 2022 roku ZP.271.4.17.2022.WM 2022-03-22 13:21 2022-03-30 09:00
43. Świadczenie usługi doradztwa przy wdrożeniu technologii pasywnej PON (Passive Optical Network) w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Bielsku-Białej. ZP.271.4.18.2022.UF 2022-03-18 10:08 2022-03-29 09:00
44. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego – etap I ZP.271.4.19.2022.EG 2022-03-22 13:09 2022-03-29 09:00
45. Utrzymanie cmentarza wojennego, kwater i grobów wojennych na terenie Miasta Bielsko-Biała w 2022 roku ZP.271.4.15.2022.WM 2022-03-09 13:32 2022-03-17 09:00
46. Usługa mycia okien w budynkach Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1,5,6,7 oraz przy ul. Ks. St. Stojałowskiego 32 w Bielsku-Białej ZP.271.4.13.2022.EG 2022-03-01 11:30 2022-03-11 09:00
47. „Przygotowanie programu funkcjonalno–użytkowego dla zadania: Budowa parkingu w trybie zaprojektuj-wybuduj w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Poszukiwanie Przodków Joe Bidena Straż-Kościół” ZP.271.4.14.2022.UF 2022-03-03 10:01 2022-03-10 09:00
48. Zorganizowanie i przeprowadzenie pikniku ekologicznego pn. „WyBBieram czyste miasto” dla mieszkańców Bielska-Białej, który odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2022 r. w godz. 8:00-19:00 w Parku Słowackiego w Bielsku-Białej i na jego terenach przyległych ZP.271.4.12.2022.BF 2022-02-18 12:17 2022-02-28 09:00
49. Przeprowadzenie corocznej kontroli głównej oraz trzech kontroli funkcjonalnych na poszczególnych terenach rekreacyjnych miasta Bielska-Białej ZP.271.4.10.2022.UF 2022-02-09 10:54 2022-02-16 09:00
50. Przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Modernizacja ciągu pieszego przy ul. W. Łukasińskiego ZP.271.4.7.2022.KŁP 2022-02-02 12:42 2022-02-09 11:00
51. Przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Osiedle Śródmieście Bielsko: Remont chodnika na Placu Lutra ZP.271.4.6.2022.KŁP 2022-02-02 12:03 2022-02-09 10:00
52. Przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Osiedle Polskich Skrzydeł: Remont parkingu i chodników na osiedlu Polskich Skrzydeł przy Przychodni Zdrowia ZP.271.4.5.2022.KŁP 2022-02-02 11:04 2022-02-09 09:00
53. Usługa wsparcia technicznego środowiska Microsoft 365 ZP.271.4.9.2022.EG 2022-01-31 09:32 2022-02-09 09:00
54. Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania terenów rekreacyjnych, w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok – 7 części. ZP.271.4.4.2022.EG 2022-01-31 14:10 2022-02-09 09:00
55. Usługa wsparcia na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie obsługujące środowisko wirtualne Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej ZP.271.4.8.2022.UF 2022-01-27 16:53 2022-02-03 09:00
56. Zagospodarowanie terenów sportowych w ramach BO: "Os. Lipnik - zintegrowany Lipnik (ład, rekreacja, bezpieczeństwo, aktywność)" ZP.271.4.2.2022.UF 2022-01-19 07:47 2022-02-02 09:00
57. Zagospodarowanie terenów sportowych w ramach BO: "Os. Biała Północ - zagospodarowanie terenów zielonych na boisko do piłki nożnej" ZP.271.4.1.2022.UF 2022-01-19 07:41 2022-02-02 09:00
58. Usługa realizacji audio-video na żywo oraz retransmisji sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w 2022 r. ZP.271.4.3.2022.KŁP 2022-01-20 11:01 2022-01-25 09:00
59. Utrzymanie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych w stanie technicznym zapewniającym ich sprawność i bezpieczną eksploatację znajdujących się w budynkach przy pl. Ratuszowym 1,5,6,7 i ks. Stanisława Stojałowskiego 32 w Bielsku-Białej ZP.271.4.72.2021.KŁP 2021-12-08 14:17 2021-12-16 09:00
60. Dostawa skanerów ZP.271.4.71.2021.BF 2021-12-03 12:07 2021-12-10 08:00
Legenda
- Current
- Archive