Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb zespołu budynków Urzędu Miejskiego zlokalizowanych przy ul. Romana Dmowskiego 6 i ul. Romana Dmowskiego 10 na działkach nr 769 oraz 771 w Bielsku-Białej ZP.271.2.161.2022.MW 2022-12-19 10:37 2023-04-05 10:00
2. Opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego „Sprint” wraz z budową trzech boisk treningowych, ich zapleczy oraz parkingu w Bielsku-Białej przy ul. Jaworzańskiej – obręb Wapienica ZP.271.2.20.2023.EG 2023-03-23 11:46 2023-04-03 09:00
3. Wykonanie usługi w zakresie konserwacji, pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni w rejonie IV „Centrum – kwietniki” na terenie miasta Bielska-Białej ZP.271.2.24.2023.MW 2023-03-22 10:25 2023-03-31 10:00
4. Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych - Klub Seniora przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej. ZP.271.2.19.2023.WM 2023-03-10 11:44 2023-03-30 11:00
5. Wykonanie usługi w zakresie obsady, pielęgnacji i utrzymania zieleni w wazach oraz konserwacji ławek na terenie miasta Bielska-Białej, ZP.271.2.8.2023.KS 2023-03-03 10:09 2023-03-30 10:00
6. „Przebudowa basenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 37 przy ul. Doliny Miętusiej 5 w Bielsku-Białej” ZP.271.2.14.2023.AB 2023-02-28 11:21 2023-03-30 09:00
7. Zakup sprzętu elektronicznego – laptopów, monitorów i zestawów multimedialnych (monitor dotykowy z oprogramowaniem i stojakiem) jako wsparcie dla uczniów z Ukrainy” ZP.271.2.18.2023.KC 2023-03-02 14:07 2023-03-27 10:00
8. Modernizacja części niższej dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Józefa Piłsudskiego w Bielsku-Białej. ZP.271.2.13.2023.DG 2023-03-01 12:15 2023-03-21 09:00
9. Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. ZP.271.2.17.2023.KS 2023-03-09 15:51 2023-03-20 09:00
10. Dostawa praw do korzystania z gotowego oprogramowania biurowego ZP.271.2.16.2023.KC 2023-03-08 08:02 2023-03-17 09:30
11. Odnowienie producenckiego wsparcia i asysty technicznej dla urządzeń HP ZP.271.2.15.2023.JB 2023-03-07 19:01 2023-03-15 09:00
12. „Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, rosnących na terenie Gminy Bielska – Białej” ZP.271.2.2.2023.AB 2023-02-07 09:44 2023-03-10 10:00
13. Zakup drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych wraz z wykonaniem nasadzeń na terenie Gminy Bielsko-Biała ZP.271.2.12.2023.BMP 2023-02-27 14:21 2023-03-10 09:00
14. Wykonanie uproszczonych inwentaryzacji architektonicznych budynków dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ZP.271.2.7.2023.KC 2023-02-27 10:44 2023-03-09 10:00
15. Budowa skateparku czyli placu rekreacyjno-sportowego, z elementów modułowych, prefabrykowanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów” ZP.271.2.11.2023.MW 2023-02-15 10:27 2023-03-08 10:00
16. Wykonanie usługi w zakresie konserwacji, pielęgnacji i utrzymania parków, zieleńców i skwerów na terenie miasta Bielska-Białej ZP.271.2.1.2023.MW 2023-01-24 09:34 2023-03-07 10:00
17. Dostawa urządzeń zabawowych i nawierzchni bezpiecznej na miejskie tereny rekreacyjne w Bielsku-Białej przy: ul. Babiogórskiej, ul. Bystrzańskiej, ul. Górskiej, ul. Księży Las, ul. Skarżyńskiego / ul. Spółdzielców, ul. Słowackiego. ZP.271.2.10.2023.BF 2023-02-23 14:59 2023-03-03 09:00
18. Opracowanie projektu graficznego, druk i dostawa informatora dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami ZP.271.2.9.2023.WM 2023-02-14 15:08 2023-02-23 10:00
19. Sukcesywne projektowanie, druk i dostawa plakatów na miejskie wydarzenia sportowe i turystyczne. ZP.271.2.6.2023.JB 2023-02-13 13:29 2023-02-22 09:00
20. Udostepnienie urządzeń energetycznych w czasie imprez plenerowych ZP.271.2.5.2023.EG 2023-02-13 10:43 2023-02-22 09:00
21. Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej na 2023 rok. ZP.271.2.3.2023.DG 2023-02-10 09:57 2023-02-20 09:00
22. Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Bielsko-Biała. ZP.271.2.175.2022.KC 2023-01-10 09:20 2023-02-10 10:00
23. Dostawa papieru ksero dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej na 2023 rok ZP.271.2.4.2023.WM 2023-01-31 12:22 2023-02-08 10:00
24. „Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – 11 CZĘŚCI POSTĘPOWANIA” ZP.271.2.166.2022.AB 2023-01-17 11:51 2023-01-26 09:00
25. Zakup sprzętu elektronicznego – laptopów i zestawów multimedialnych (monitor dotykowy z oprogramowaniem i stojakiem) jako wsparcie dla uczniów z Ukrainy - trzy Części ZP.271.2.163.2022.KC 2022-12-21 10:05 2023-01-19 10:00
26. Dostawa Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem edukacyjnym w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap II” ZP.271.2.174.2022.DG 2023-01-10 11:36 2023-01-18 09:00
27. Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. ZP.271.2.160.2022.DG 2022-12-21 10:39 2023-01-17 09:00
28. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowe ZP.271.2.167.2022.EG 2022-12-29 15:29 2023-01-16 09:00
29. Opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z modernizacją placu zabaw Biała Śródmieście 2 w systemie „zaprojektuj i buduj”, w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego. ZP.271.2.171.2022.MW 2022-12-08 15:57 2023-01-04 10:00
30. Budowa skateparku czyli placu rekreacyjno-sportowego, z elementów modułowych, prefabrykowanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów” ZP.271.2.170.2022.MW 2022-12-08 10:12 2022-12-28 10:00
Legenda
- Current
- Archive