progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-05-23

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Pl. Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

Tax ID [tax identification number]: 9372686990

Contact person:

Urszula Fabia

Tel.:

e-mail: urszula.fabia@um.bielsko-biala.pl

Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa.

PROCEEDINGS NO Z84/8496

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: ZP.271.4.27.2022.UF

Order object:

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

1) Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2) Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Os Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w tym audytu dokumentacji i zapisów systemu bezpieczeństwa informacji.

Szczegóły w załącznikach.


26.05.2022 r. Zamawiający publikuje:

- Wyjaśnienie treści Zaproszenia II


25.05.2022 r. Zamawiający publikuje:

- Wyjaśnienie treści Zaproszenia


UWAGA!

Przy składaniu i wysyłaniu oferty należy zignorować tabelę dostępną na Platformie, w której wartości zawsze będą zerowe ze względu na wyłączoną opcję wpisywania w niej cen.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługi audytu komputerowego 72810000-1 1 pieces % Read

Questions regarding the proceedings "Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...