progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-04-05

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Pl. Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

Tax ID [tax identification number]: 9372686990

Contact person:

Urszula Fabia

Tel.:

e-mail: urszula.fabia@um.bielsko-biala.pl

Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych położonych w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka i na Bulwarach Straceńskich przy ul. Górskiej.

PROCEEDINGS NO Z79/8496

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: ZP.271.4.22.2022.UF

Order object:

W dniu 6 kwietnia 2022 r. Zamawiający publikuje Wyjaśnienie treści Zaproszenia.

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych położonych w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka oraz na Bulwarach Straceńskich przy ul. Górskiej.

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał umiejętność obsługi kasy fiskalnej, aktywny telefon komórkowy oraz dyspozycyjność w przypadku zmiany godzin funkcjonowania szaletów.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 3 do Zaproszenia – OPZ.

UWAGA!

Przy składaniu i wysyłaniu oferty należy zignorować tabelę dostępną na Platformie, w której wartości zawsze będą zerowe ze względu na wyłączoną opcję wpisywania w niej cen.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 90600000-3 1 pieces Read

Questions regarding the proceedings "Prowadzenie i utrzymanie szaletów publicznych położonych w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka i na Bulwarach Straceńskich przy ul. Górskiej."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Deselect everything in sections
Select everything in sections
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...