progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-05-23

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Pl. Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

Tax ID [tax identification number]: 9372686990

Contact person:

Urszula Fabia

Tel.:

e-mail: urszula.fabia@um.bielsko-biala.pl

Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe.

PROCEEDINGS NO Z85/8496

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: ZP.271.4.28.2022.UF

Order object:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu przez uprawnionego rocznej (liczonej począwszy od dnia 7 sierpnia 2022 r.) i niewyłącznej licencji na oprogramowanie pn. „ESET PROTECT Advanced ON-PREM”.

2. Licencja, o której mowa w ust. 1 umożliwi korzystanie z Oprogramowania jednocześnie na 900 (dziewięciuset) stanowiskach.

3. Zamawiający korzysta - jako użytkownik o numerze AV-7005985 – z oprogramowania ESET PROTECT Entry ON-PREM (identyfikator publiczny 333-79N-CXX), na podstawie licencji udzielonej do dnia 6 sierpnia 2022 r. dla 850 stanowisk.

UWAGA!

Przy składaniu i wysyłaniu oferty należy zignorować tabelę dostępną na Platformie, w której wartości zawsze będą zerowe ze względu na wyłączoną opcję wpisywania w niej cen.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej 48760000-3 1 pieces % Read

Questions regarding the proceedings "Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...