progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-06-22

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Pl. Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

Tax ID [tax identification number]: 9372686990

Contact person:

Urszula Fabia

Tel.:

e-mail: urszula.fabia@um.bielsko-biala.pl

Dostawa sprzętu komputerowego oraz zapewnienie licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

PROCEEDINGS NO Z86/8496

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: ZP.271.4.32.2022.UF

Order object:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz zapewnienie licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

2. Szczegółowy zakres został opisany jest w Opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 3 do Zaproszenia oraz we Wzorze Umowy – zał. nr 2 do Zaproszenia.

W dniu 28.06.2022 r. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.06.2022 r. do godz. 9.00.


28.06.2022 r. Zamawiający publikuje:

- zał. nr 3 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia  AKTUALNY (zmiana w pkt. 7)


UWAGA!

Przy składaniu i wysyłaniu oferty należy zignorować tabelę dostępną na Platformie, w której wartości zawsze będą zerowe ze względu na wyłączoną opcję wpisywania w niej cen.


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Komputery przenośne 30213100-6 1 pieces % Read
2. Komputer biurkowy 30213300-8 1 pieces % Read
3. Monitory ekranowe 30231300-0 1 pieces % Read
4. Urządzenia sieciowe 32420000-3 1 pieces % Read
5. Aparatura światłowodowa 38621000-4 1 pieces % Read
6. Pakiety oprogramowania graficznego 48322000-1 1 pieces % Read

Questions regarding the proceedings "Dostawa sprzętu komputerowego oraz zapewnienie licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...