progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-03-10

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Pl. Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

Tax ID [tax identification number]: 9372686990

Contact person:

Katarzyna Swakoń

Tel.:

e-mail: katarzyna.swakon@um.bielsko-biala.pl

Zagospodarowanie terenu w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego – 2 części.

PROCEEDINGS NO Z67/8494

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: ZP.271.4.11.2022.KS

Order object:

W dniu 15 marca 2022 r. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 9.00.

Część 1, Etap I: „Osiedle Karpackie: Rodzinna strefa wypoczynku”.

Część 2:Stworzenie skweru przy ul. Konarskiego z elementami małej architektury,
w ramach Budżetu Obywatelskiego „332 drzewa i 5 gałęzi”.

I. Szczegółowy opis zadań:

Część 1, Etap I:

1.1 Ogólna charakterystyka robót:

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. następujące prace:

· Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej

· Zabezpieczenie terenu budowy

· Zabezpieczenie istniejących obiektów narażonych na zniszczenie w trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub składowania materiałów

· Roboty ziemne przygotowawcze

· Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, usunięcie drzew i krzewów

· Wykonanie donic ogrodu społecznego

· Budowa ścieżki leśnej żwirowej i budowa nawierzchni żwirowej ogrodu społecznego (podbudowy, ławy, obrzeża, nawierzchnie)

· Montaż elementów wyposażenia zgodnie z dokumentacją (tablicy z informacją o Budżecie Obywatelskim, drewnianych stelaży na tablice edukacyjne)

· Roboty porządkowe

1.2 Zadanie realizowane będzie na terenie działek o numerach nr 2664/25, 869/47, 871/60, 940, 939/19, obręb Kamienica w Bielsku-Białej.

UWAGA: Zadanie zostało ograniczone tylko do etapu I.

Wycenę oferty proszę sporządzić na podstawie załączonego przedmiaru
(opis dokumentacji projektowej ma szerszy zakres)

Część 2:

2.1 Ogólna charakterystyka robót:

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. następujące prace:

· Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej

· Zabezpieczenie  terenu budowy

· Zabezpieczenie istniejących obiektów narażonych na zniszczenie w trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub składowania materiałów

· Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia z płyt, demontaż istniejącego wyposażenia, wywiezienie gruzu)

· Roboty ziemne przygotowawcze w zakresie kształtowania terenów zielonych, usunięcie drzew i krzewów, odmłodzenie starszych drzew

· Sadzenie krzewów, bylin

· Rozścielenie kory

· Budowa nawierzchni mineralnej (podbudowy, ławy, obrzeża, nawierzchnie)

· Montaż elementów wyposażenia zgodnie z dokumentacją (tablicy z informacją o Budżecie Obywatelskim, ławek, ławostołów, hamaka, koszy na śmieci)

· Roboty porządkowe

2.2 Zadanie realizowane będzie na terenie działek o numerach nr77,76 i 75/2 obręb Dolne Przedmieście 15,w Bielsku-Białej.


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 1 pieces % Read
2. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112710-5 1 pieces % Read
3. Fundamentiwanie dróg 45233320-8 1 pieces % Read
4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233200-7 1 pieces % Read
5. Instalowanie mebli ulicznych 45233293-9 1 pieces % Read

Questions regarding the proceedings "Zagospodarowanie terenu w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego – 2 części. "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Yes

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...